ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Saturday, February 22, 2014

ඔබ මට තරුවකි 40 (අවසන් පූර්ව කොටස)

ඉතින් රසවතුනි, මෙතෙක් කලක් ඔබ ආදරෙන් රස විදි මේ නව කතාව ඔබට අවැසි නම් මෙතනින් අවසන් කල හැකිය.... එහෙත් කතාවේ සැබෑ අවසානය මෙය නොවේ... එය විමසා බැලීමට අවැසි නම් මීලඟ කොටස තෙක් මඳක් ඉවසන්න....

"නව කථාව"

No comments:

Post a Comment