ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Wednesday, February 5, 2014

ඔබ මට තරුවකි 39


“අපේ බූරුවට පිස්සුද? කසාද බැදපු එකියක්ව කැන්දන් එන්න...” අවිශ්කගේ පියාගේ දැඩි විරෝධය එසේ මතුවෙද්දී “අනික මහ අවාසනාවන්ත කෙල්ලක්” යනුවෙන් අවි අමෝරාගන්නට මව සූදානම් වුනා.

නිවෙන්නට ලං වන තරුවේ අවසන් කිරණ රැස....(පිවිසෙන්න,"නවකථාව" පිටුවට)

2 comments: