ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Saturday, January 25, 2014

මේ සැරේවත් හරියට ගේම ගහමු ද???

දකුණේ කොල්ලන්ට,කෙල්ලන්ට හිතලමතලා හරි තීරණ ගන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වමු...

මොකද කියන්නෙ?

නැත්නං......
                                                                      
වෙන මොනවා කියන්නද? හිත රිදුනනං Sorry හොදෙයි!

No comments:

Post a Comment