ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Tuesday, January 14, 2014

ඔබ මට තරුවකි 38විකුම් ගේ එම පැනය දිනිතිට නොසිතුවිරූ ප්‍රහාරයක් වගේ වුනා. ඇය ඉබේටම නැගිට්ටවුනා.ඇය විකුම්ට පිටුපා ‍ඉස්තෝප්පු කනුවකට බර දුන්නා.

“ඇයි ‍ඔයා කතා නැත්තේ?” තමාගේ පැනය මෙවන් මොහොතක ඇසීම කෙතරම් නුසුදුසු ද? ඇගේ සිත කෙතරම් රිදෙන්නට ඇති ද? වැනි ප්‍රශ්න විකුම් ගේ සිත පුරා නැගෙද්දී ඔහු විමසා සිටියා.

රස විදින්න, නව කථාව පිටුවට පිවිසෙන්න...

No comments:

Post a Comment