ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Sunday, December 1, 2013

ඔබ මට තරුවකි 36

බොහෝ කලකට පසු හමු වුනු නිසා ඔයාට දැන් කතාව අමතකත් ඇති. මම පොඩ්ක් මතක් කරන්නම් කෝ...

අවිශ්කගේත් දිනිතිගේත් ආදර අන්දරය මැදට පැනපු විකුම් ඒ සියල්ල සුනුවිසුනු කලා මතකයි නේ.ඉතින් ඒ වගේම දෙපාර්ෂවයේම නොමද කැමැත්ත ඇතිව දිනිතිව විවාහත් කරගත්ත නේ. ඒ ගැන සිතමින් හිටපු දිනිති අසනීප වෙලා ඇයව බලන්න එද්දි විකුම් දරුණු රිය අනතුරකට ලක්වුනා මතක ද?පසුව ඔහුට සිය දකුණු පාදයත් අහිමි වුනා. සිය සැමියට වුනු විපතෙදි දිනිතිට ඔහු ගැන අනුකම්පාව මුසුවුනු ආදරයක් ඇතිවුනා.... 
සංකීර්ණ මිනිස් හැගුමන් වචන,අකුරු ඔස්සේ හරියටම විග්‍රහ කරන්න අපහසු වුනත් සුන්දර හදවත් වලට ඒ හැගුමන් වැටහෙනවා. එවන් ආදරණීය හදවතක් අති ඔයාට නැවත මේ කථාව විවෘතයි.....

පිවිසෙන්න "නව කථාව" පිටුවට...

No comments:

Post a Comment