ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Tuesday, May 29, 2012

මදක් නිහඩ වෙමු!

මිතුරු/මිතුරියනි,

නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරිම තවත් සති දෙකක් පමණ ගතවනතුරු නොහැකිවන බව හිතවත් ඔබට මෙසේ දැනුම්දී සිටිමු.
"නව කතාව' සහ අනෙක් විශේෂාංග රස විදි ඔබට යම් අපහසුවක් ඇතිවන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධව කණගාටුව පළකර සිටිමු.
හැකි ඉක්මනින් හමුවීමට බලාපොරොත්තුවන අතර දිගටම අපසමග බැදි මිතුදම රැකගනු ඇතැයි අපි සිතමු.

ඔබට ස්තුතියි!!!

2 comments:

  1. හොදයි සහෝදරයා ගිහින් එන්න ඇවිත් කලින් වගේ ලියන්න!

    ReplyDelete