ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Sunday, May 6, 2012

“අම්මෙ... මේ.... පොඩි දෙයක් තියනවා කියන්නත්.” නිශා මුට්ටිය දැම්මා.
“මොකක්ද දරුවෝ”
“මේ.... දිනිතිගේ පොඩි සම්බන්ධයක් තියනවා මේ.... එයා ඉස්කොලෙක සර් කෙනෙක්. හරි හොදකෙනෙක්”

සම්පුර්ණයෙන් කියවීමට කරුණාකර නව කථාව පිටුව බලන්න...

1 comment:

  1. පෝස්ට් එක නියමයි අපේ පැත්තෙත් ඇවිල්ල යන්න

    ReplyDelete