ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Friday, February 17, 2012

සේයාරුවට කවියක්...

                                                                           හිමි අහිමි
               
                                             අහෝ! මා නිශා               සැරි
                                    මවෙතින් කළා පිය          සැරි
                                    විඩා වීද? මග                   සැරි
                                    නැසුවා ඔබ විදුලි             සැරි !

 ඔබගේ නිර්මාණාත්මක සිතුවිලි අපවෙත යොමු කරන්න.(මේ සේයාරුව සම්බන්ධව පමණක් නොවේ.) ඔබ ඉංග්‍රීසි බසින් සකසා එවන නිර්මාණ අපේ වෙබ් අඩවියේ ද සිංහල නිර්මාණ මෙම බ්ලොග් අඩවියේ ද පලකිරීමට අපි සූදානම්.

ඔබේ නිර්මාණ myart@matarawistara.com ලිපිනයට ඔබේ විස්තර ද සමග යොමු කරන්න.

1 comment:

  1. හොඳ නිර්මාණයක්

    ReplyDelete