ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Thursday, February 14, 2013

වැලන්ටයින්...

සුන්දර ප්‍රේමයේ රසවිදින සැබෑ ආදරවන්තයන්ට ආදරවන්තියන්ට අපෙන් සුභ පැතුම්!ප්‍රේමයෙන් මන රංජිතවේ නන්දිතවේ...

       පුෂ්පයෙන් වන සුන්දරවේ ලංකෘතවේ.... (මනමේ)

1 comment:

  1. වෙලෙන්දන් ගේ තවත් දිනයක්... කට්ටිය නට්ටං එපමණයි..
    මම සමකය වටේ ලියන නලීන්

    ReplyDelete