ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Sunday, December 30, 2012

ඔබ මට තරුවකි 31


මිනිස් සම්බන්ධතා ඔහොම තමයි.
ගොඩනැගෙනවා...බිදවැටෙනවා....ආයේ ගොඩනැගෙනවා. ලෝකෙ ඉන්නේ එකම විදියට හිතන අයනම් මෙහෙම දේවල් වෙන්නෙ නෑ.දෙමාපියෝ දරුවො දිහා බලන්නේ එක විදියකට.දරුවෝ දෙමාපියෝ දිහා බලන්නෙ තවත් විදියකට.දෙගොල්ලොම වෙලාවකට ආත්මාර්ථකාමී වෙනවා.වැඩියෙන් ආත්මාර්ථකාමී වුනු අය දිනනවා.ඒත් ඒ අය දන්නේ නෑ පැරදුනු අය පැරදුනේ දිනපු අය ගැන හිතපු නිසා කියලා.ඒක තේරෙන කොට මුලින් දිනපු අයත් විදවන්න පටන් අරන් ඉවරයි.”

පිවිසෙන්න.... "නවකථාව" පිටුවට

No comments:

Post a Comment