ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Saturday, September 22, 2012

ඔබ මට තරුවකි 27

“හරි හරි අන්කල් දැන් ඒවා ඉවරයි.. දිනිතිට මොකුත් කියන්න එපා.මාත් ටිකක් ලේට්වුනා නේ.”විකුම් දිනිති දෙස බලනගමන් කිව්වා.

“බලන්න මේ දරුවා කොච්චර ඔයා ගැන හිතනවද? වැරැද්ද කලේ ඔයා වෙලත් එයා ඒක බාරගන්න හදනවා.” දේවිකා දිනිති දෙස බලා කීවා.

“ඒකත් මෙයාගේ කපටිකමක් කියලා අම්මලාට තේරෙන්නේ නැති හැටි.”දිනිති සිතුවා.

රසවිදින්න... පිවිසෙන්න... "නව කථාව" පිටුවට

No comments:

Post a Comment