ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Sunday, April 22, 2012

වචන දහසක් = එක් සිතුවමක්

සිතුවමක රේඛා, වර්ණ ඔබේත් මගේ සිතුවිලි අකුරුවලට වඩා මැනවින් විග්‍රහකර දක්වනු ඇත.හෙට උපදින දරුවා වෙනුවෙන් අදම පැළයක් සිටුවාතබන්න...!2 comments:

  1. බෙල්ලේ වැල දාගන්නවත් ගහක් නැද්ද මේ රටේ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ඉස්සරහට එහෙමත් වෙයි. ඊයේ මිහිකත දිනය නේ?

      Delete