ආයු‍බෝවන්!!!

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන දිනයක් ‍‍වේවා!! ආරම්භය:2012/01/08

Monday, July 30, 2012

ඕං ඒ පුරස්නෙත් විසදුවා...

සී ලංකාවේ පුරස්න විසදන පහසු ක්‍රම. කිරි පැණි කාටූනය...


Saturday, July 21, 2012

මහ නාහිමිවරුනි, කාලෝ අයන්තේ...

පසුගිය සති කීපය තුළ මහත් කථාබහට ලක්වු මාතෘකාවක් වූයේ පූජ්‍ය පක්ෂයට මැතිවරණ සදහා තරග කිරිම වැළැක්වීමට විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයකු ගෙනා පෞද්ගලික යෝජනාවකි.සැබවින්ම එය කාළෝචිතයයි අපි ද සිතමු.(එය අපේ මතය පමණි.රටේ මතය නොවිය හැක.)එහෙත් ධර්මරාජ්‍යයක් සැදීමට පෙරට ආ පිරිසක් එම යෝජනාව නිසා විය යුතු ලෙසටම කුළප්පු විය.මේ ගැන රූපවාහිනි නාලිකා හරහා සාකජ්ජා ද පැවැත් වීය. එහිදී ධර්මරාජ්‍යවාදීන් ගෙනා තර්කයක් වුයේ භික්ෂුණ්ට නීති පැනවීමට ගිහියන්ට අයිතියක් නැති බවත්,මහනාහිමිවරුන් හරහා යෝජනාව ආවානම් පිලිගැනීමට තිබූ බවත් ය.